Benalmadena - Tourist Office

Tourist Information Office

The Town Hall (Ayuntamiento),
Antonio Machado, 10.
29630. Benalmádena Costa.

Tel (+34): 952 442 494

Open every day 09.00 to 15.30 hrs